Bizden Haberler

İş Analizi ve İş Tanımı Oluşturma

 

Amacı:

İş analizi ve iş tanımı oluşturma  eğitimimizde, işleri analiz etmeyi ve elde ettiğimiz analiz sonuçları doğrultusunda iş tanımı yazma becerisi kazanacaksınız. İş tanımları, İnsan Kaynakları Sistemlerinin temel taşıdır. İşe uygun adayı seçerken, işi değerlendirerek işe uygun ücreti belirlerken, işe alınan çalışanı işin niteliğine uyumlu şekilde değerlendirirken, çalışanın işin gereklerine göre geliştirilmesini planlarken ve organizasyonunuzu geleceğe hazırlarken, iş tanımları’nın doğruluğu ve güncelliği ilk adımdır.

 1. İnsan kaynakları sistemleri'nin birbirleri ile ilişkisini kavramak.
 2. İş boyutlarını öğrenmek ve işleri analiz etme becerisi kazanmak.
 3. Analiz sonuçlarını "iş tanımı" biçiminde yazabilmek.

Süresi: 2 Gün (7 Saat/Gün)

Konular itibariyle alt başlıklar ve bunların süresi:

1. GÜN

A. Konuya Giriş

 • Temel kavramlar
  • İş nedir?
  • İşin genel özellikleri ve ana unsurları
  • İş analizi
 • İnsan kaynakları sistemleri içinde iş tanımı'nın yeri ve kullanım alanları
  • Seçme ve yerleştirme
  • İş değerleme
  • Performans yönetimi
  • Eğitim ve geliştirme
  • Organizasyon geliştirm

B. İş Analizi 

 • İş analizinin prensipleri
 • İş analizinde rol ve sorumluluklar
 • İş analizi yöntemleri
 • İş analizi süreci
  • Veri toplama
  • Analiz
  • Gözden geçirme ve kontrol
  • İş tanımı yazma

Gün sonunda katılımcılar eşleştirilerek, ikinci gün uygulaması için ön hazırlık yapmaları sağlanır.

2. GÜN

C. İş Tanımı Oluşturma  

 • Örnek iş tanımlarının incelenmesi
 • İşin ana unsurları ve örnek olay çalışmaları (bireysel çalışma)
 • Mülakat/görüşme yöntemi ve dokümantasyon
  • Mülakat uygulaması - canlandırma
 • İş tanımı oluşturma; katılımcılar birinci gün eşleştikleri kişilerle ‘’iş tanımı’’ yazmak üzere görüşme yaparlar
 • Sunumlar ve değerlendirmeler

Konular bazında eğiticiler: Mert USANMAZ

Kurs materyalleri:

IMECO tarafından hazırlanmış olan "İş Analizi ve İş Tanımı Oluşturma" eğitim kitapçığında kapsamlı bilgileri bulabilirsiniz. Ayrıca, iş analizi örnekleri ve eğitim esnasında kullanılacak "iş analizi" formları.

Eğitim katılım sertifikası:

Katılımcılar IMECO tarafından imzalı ve onaylanmış katılım sertifikası alacaklardır.

Hedef kitle:

 • Bölüm/Birim Yöneticileri.
 • İnsan Kaynakları Çalışanları.
 • Sistem Tasarımcıları ve Analistler.

Eğitimin verileceği yer:

Eğitim hizmetinden faydalanacak kuruluşa ait eğitim salonu.