Bizden Haberler

Endüstri/Depo Tesis Planlaması ve Uretim/Operasyonların İyileştirilmesi

 

Tesis planlama ve fiziksel operasyonların iyileştirilmesi hususlarında tam kapsamlı hizmet sunmaktayız. Saha konumlandırma ve lojistik ağlardan işyeri tasarım ve yerleşim planına kadar, fiziksel planlama ve operasyonların her seviyesinde destekte bulunuyoruz. Maliyet ve döngü sürelerinini düşürülmesinde, kalite iyileştirmelerinde, ve yeniden yapılandırmanın her kapsamında destek olmaktayız. Temsilcisi olduğumuz ve 1956 yılında kurulmuş olan Richard Muther & Associates, endüstriyel yönetim ve mühendislik çözümlerinde uluslararası üne sahip ve özellikle tesis planlaması ve operasyonların iyileştirilmesi konularında bilinen bir otoritedir.

Müşterilerimizin kendilerine yardım edebilmesine yardım etmek prensibine göre çalışıyoruz. Dünyaca bilinen ve çeşitli projelerde denenerek ispatlanmış Sistematik Planlama Yöntemlerini kullanarak, ve bu yöntemlerin nasıl kullanılacağını deneterek, müşterilerimizin daha iyi sonuçlar almasını ve kendilerini iyileştirmeye devam etmesini uzmanlarımız ile sağlıyoruz.

Tüm ekipman ve sistemlerin spesifikasyonlarında yaklaşımımız bağımsız ve önyargısızdır. Bahsi geçen konuda makina, ekipman veya donanım satışı yapmıyoruz. Görevimiz, müşterilerimize ihtiyaçları için en iyi tesis ve sistemlerin alınması ve inşa edilmesinde yardımcı olmaktır. Konu ile ilgili bazı hizmetlerimiz:

 

 • Uzun Vadeli Planlama ve Tesis Stratejisi: Tesislerin, emlak ve lojistik stratejilerini ve iş planlarını desteklemesini sağlamak. Dağıtım ve lokasyon analizi: Saha sayısı, ölçüleri, ve misyon ile ilgisi. Karar analizi: Kalmak veya taşınmak; açmak veya kapatmak; modernize etmek veya yeni inşa etmek; satın almak veya kiralamak; taşerona vermek. Kapasite ve alan ihtiyacının uzun vadeli projeksiyonları.
 • Dağıtım ve Lojistik Planlama: Depo ve dağıtım tesislerinin gerektiği gibi konumlandırıldığı ve atandığından emin olmak için tedarik zinciri ve değer ağı analizi. Karar analizi: Kalmak veya taşınmak; açmak veya kapatmak; uygun yerlerin/konumların sayısı, büyüklük ve amaç.
 • Lokasyon ve Saha Seçimi: Saha seçim hizmeti, ve işçilik, nakliye, emlak, çevre mevzuatları, ve vergi gibi faktörleri değerlendirme. Sermaye yatırımı, operasyon ve taşınma giderleri tahmini. Taşınma planları.
 • Genişleme ve Yeni Saha Planlaması: Saha planlaması. Malzeme hareket analizi. Yerleşim planlaması. Bina programlama ve mimari tasarım ekibini yönlendirmek. Tahminleme, geçmiş kullanım alışkanlıkları, ve envanter yönetimi, operasyon pratikleri, ürün ve işlem teknolojilerindeki öngörü değişiklikleri gibi faktörlere dayanarak kısa ve uzun dönem alan gereksinimlerini saptamak.
 • İmalat Yerleşim Planlaması: Alan tahminleri, ve aktiviteler, makine ve ekipmanların en uygun düzeyde yerleştirilmesi. Akış modellerinin değerlendirilmesi: Düz akış, U-şeklinde, L-şeklinde, tarak veya omurga. Kavramsal fabrika düzenlemelerinin değerlendirilmesi: Ürün ile, süreç ile, sabit pozisyon ile, üretim hücreleri ile.
 • Depo ve Dağıtım Merkezi Yerleşim Planlaması: Etkin yerleşim planları, en uygun hareket ve depolama planları. Özel alanların kısa ve uzun dönem boyutlandırılması: Askılar, raflar, otomatik sistemler, iskeleler, istifleme, bina iskeleti, ofisler ve destek.
 • Ofis, Laboratuar ve Teknoloji Merkezi Planlaması: Gerekli alanın hesaplanması ile başlatılır. Yer ve mobilya standartları tesis edilmesi. Kampüs sahaları ve çok katlı binalar için yerleşim planı çalışmaları. Yeni ofis, laboratuar ve teknoloji merkezleri için boyut ve tasarım kavramları.
 • Malzeme Hareket Analizi: Genel sistem tasarımı: Direk ve endirek hareketler, basit ve karmaşık donanım, taşıma ünitelerinin belirlenmesi, hat besleme yöntemleri ve geleneksel ve otomatik ekipmanların etkin kullanımı. Her türlü malzeme hareket sistem ve ekipmanlarının değerlendirilmesi ve seçimine destek.
 • Yalın & Hücresel İmalat: Maliyet ve malzeme akış zamanını imalat hücreleri ile azaltmak. Malzeme hazırlık, süreç ve siparişlerdeki darboğaz ve gecikmeleri belirlemek ve azaltmak.  Direk ve endirek işçilik verimliliğini artırmak. Kapasite kullanımını artırmak ve dengelemek. Yalın ve sürekli akışa ulaşmak için çoklu hücreleri birleştirmek. Fiziksel değişiklikler. Ayar, çizelgeleme, kontrol, temizlik, bakım, ve maliyet muhasebesi konularında iyileştirmeler ve prosedürel değişiklikler. Fabrikasyon, talaşlı imalat, ve montaj için hücrelerin tanımı ve planlanması.
 • Hücre Planlaması: Hücresel ve sürekli akış imalatı için, detaylı yerleşim planları, malzeme hareket yöntemleri, ve operasyonel deneyimler. Parçaların ve ekipmanların gruplandırılması. Fiziksel kararları, çizelgeleme, iş tasarımı, ve diğer operasyonel kararlara eşleştirme. Kalite sistemlerinin tasarımı.
 • İş İstasyonu Tasarımı ve Ergonomi: İş istasyonu elleçleme ve parça sunumu için detaylı metot planlaması. Ergonomik problemlerin belirlenmesi ve daha iyi iş istasyonu yerleşimi ve malzeme elleçleme donanımı planlaması ile düzeltilmesi.
 • Referanslandırma: Mevcut performansın bağımsız ve doğru rakamsallandırılması. İş örneklemesi, zaman etüdü, işçiler ile veri toplama, bilgisayar verisi ve yönetim raporlarından bilgi toplanması ve analizi.
 • Depo Operasyonları İyileştirmek: Sipariş alma, stok ikmali, paketleme, nakletme, teslim alma, inceleme, ve idari destekte yüksek verimlilik almak. Sistem, prosedürler ve ekipmanların detaylı analizleri. Otomatik veya geleneksel çözümler ile toplama hatalarını ve döngü sürelerini azaltma.
 • Envanter Kontrol: Envanter seviyelerini, güvenlik stokları ve yenileme miktarlarını hedefleme. Az kullanılan ve zor tahmin edilen kalemler için özel teknikler. Kayıt hassasiyeti ve döngü sayım programları geliştirmek. Fiziksel envanter prosedürleri.
 • Bilgisayar Sistemleri ve Kontrolleri: Veri toplama, faaliyet yönetimi ve kontrolü için geliştirilmiş bilgisayar sistemleri. Depolama otomasyonu için rehberlik. Bilgisayar sistem ve yazılım tedarikçilerinin değerlendirilmesi ve seçimine destek.
 • Eğitim: Endüstri/Depo Tesis Planlaması ve Operasyonların İyileştirilmesi ile ilgili kurum-içi eğitimlere bakınız.

 

Gerek duyulduğunda, Endüstri/Depo Tesis Planlaması ve Operasyonların İyileştirilmesi diğer hizmetlerimiz ile birlikte verilebilinir.